×

კომპანია უიჯი-ლიმესის ადმინისტრაცია

შექმენი შენი ხელით

ალექსანდრე ტატიშვილი

დირექტორი

კონსტანტინე თოფურია

დირექტორი

დავით ჩიკვაიძე

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი

თორნიკე ჭაბუკიანი

მიმართულების ხელმძღვანელი

დავით ფერაძე

მიმართულების ხელმძღვანელი

გიორგი აფრიდონიძე

სწავლების მენეჯერი

ანა ბაკურაძე

სასწავლო პროცესის მენეჯერი

ვასო კაპანაძე

სასწავლო პროცესის მენეჯერი